PovezaveKontakt

Gimnazija, Naloga/Vprasanje

Tovornjak z maso 5 t in prikolico katere ponjava ima ploščino 8 m$^2$, pelje po vetrovnem vremenu po cesti. Prečno na pot piha veter s hitrostjo 12\,m/s. Kolikšen mora biti koeficient lepenja med kolesom in cesto, da tovornjak ne zdrsne s cestišča? Silo vetra na tovornjak zapišemo kot $F = \alpha \, S\, v^2$, pri čemer je $S$ ploščina, $v$ hitrost vetra in $\alpha = 34,72$\,kg/m$^3$.

Rešitev (PDF)