PovezaveKontakt

Gimnazija, 1. letnik, Test

Test: Kinematika, tlak, sile (drugi test v prvem letniku gimnazije)

1. Kje je težišče ponve z maso 2,0 kg, ki ima lesen ročaj z maso 300 g?

2. Za graf x(t), ki prikazuje gibanje telesa, ugotovi:

a) Kje je telo po prenehanju opazovanja?

b) Kolikšno pot opravi telo?

c) Nariši graf v(t)!Graf v(t) (rešitev za c)):

3. Iz grafa lege v odvisnosti od časa preberi potrebne podatke in izračunaj:

a) Hitrost v drugem delu gibanja

b) povprečno hitrost v drugi polovici minute

4. Gibanje telesa je prikazano z grafom hitrosti v odvisnosti od časa. Za isto gibanje nariši še grafa (skici) lege in pospeška v odvisnosti od časa.

5. S hitravličnim dvigalom dvigujemo breme tako, da na manjši bat pritiskamo s silo 20 N.

a) Kolikšen je tlak zaradi te sile v točki A?

b) S kolikšno silo dviguje bat breme na drugi strani?

6. Ali je kolo v mehanskem ravnovesju? Odgovor utemelji z uporabo pogojev za mehansko ravnovesje.

7. 6,0 m dolga deska s težo 800 N je podprta na tretjini svoje dolžine. Na koncu daljšega dela deske je breme s težo 700 N. Kolikšna je teža bremena na krajšem koncu, če je deska vodoravna? Nariši desko, podporo in sile na desko!